Decken Forklaring Gjennomgang X32 X32-skyen

Hvordan bruke decken for å feilmelde

Alle brukere har tilgang til X32-skyens Kanban-deck, også kalt «decken». Denne posten er fokusert på testbrukere og hvordan man skal bruke decken for å feilmelde.

Verktøy og vanskelighetsgrad

Når man har logget inn eller åpnet nettsiden til X32-skyen vil alle brukere se ikonet til decken, i eksempelbildet fremhevet til høyre som en rekke kort etter hverandre. Når man klikker på denne vil man komme til oversikten over brett, inkludert de som andre deler med deg. Der vil brukere også kunne finne «X32-skyen – Feilmelding og planlagte endringer» som er feilmeldingskanalen for alle feil.

Ikke alle brukere har dette automatisk tilgjengelig og må ta kontakt med administrator for å bli lagt til.

Når man har klikket på decken i oversikten kommer man til kortene. I dette tilfellet ser man en rekke stabler med kort. Hver av kortene er en feilmelding som venter på retting eller planlagte endringer som ikke har blitt utført enda. Hvis brukere oppdager en feil, uansett type, er det ønsket at det lages en oppføring her.

Det burde være enkelt å finne frem til feilmeldings-decken og legge inn en feilmelding for startbrukere og opp.

Feilmelding

Klikk på + under stabelen «Feilmelding» og gi en kort beskrivelse av problemet.

Når man trykker på linjeskift (Enter) opprettes feilmeldingen.

Du kan også klikke på feilmeldingen for å gi en mer utfyllende beskrivelse.

Her er det mer plass for å beskrive problemet. Når man feilmelder trenger man ikke vite de tekniske årsakene, det holder med en beskrivelse slik man opplever det. Hvis tekniker mangler informasjon vil feilmelder bli kontaktet.

Feilmeldinger vil bli forsøkt løst i prioritert rekkefølge og noen ganger vil planlagte endringer bli prioritert eller være nødvendige for å løse problemet. Når tekniker tar tak i problemet vil det markeres med et ikon av ansvarlige og saken blir flyttet til «Under retting».

Vær oppmerksom på at «Under retting» omfatter hele retteprosessen, inkludert undersøkelse, og betyr ikke nødvendigvis at saken vil la seg kunne løse. Noen ganger finner man feil som ikke kan eller bør løses av oss. Et eksempel vil være skrifefeilen i deck-oversikten hvor man ser at arkivet er feilstavet – Her burde fiksen være å rette på oversettelsen i kildekoden slik at rettingen sprer seg gjennom oppdateringer til alle andre nettsteder som bruker norsk språk på samme grunnsystem, i sann åpen kildekode-ånd!

I eksempelfeilmeldingen er det en enkel løsning X32 selv står for og feilmeldingen blir arkivert som fullført av tekniker etter at problemet er løst.

Hvis du opplever at problemet ikke er løst eller at det er et periodisk problem som dukker opp igjen står du fritt til å åpne arkivet og hente den frem igjen. Da klikker du på Arkiv-knappen i øvre, høyre hjørne og finner din feilmelding. Du klikker så på de tre små prikkene på kortet og velger «Dearkivere» slik at kortet føres tilbake til «Under retting». Til slutt drar du kortet tilbake til «Feilmeldings»-stabelen.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *